کرونا را همچنان جدی بگیریم

ضمن عرض سلام، وآرزوی سلامتی و‌ شفاء عاجل برای تمامی بیماران نظر به شيوع بیش از حد بیماری کرونا در شهر سوزا شایسته است شهروندان محترم موارد زیر را کاملا رعایت نمایند:

ضمن رعایت جدی پروتوکل های بهداشتی از تشکیل هر گونه تجمع، مهمانی و دور همی ، دید و بازدید، برگزاری هر گونه مراسم ختم و عروسی و حضور در اماکن شلوغ جداً خودداری نمایید.

هنگام حضور دراماکن پرتردد مانند مساجد، سوپرمارکتها، عابربانکها و…ضمن زدن ماسک😷،فاصله گذاری را کاملا رعايت نمایید.

ائمه محترم مساجد نیز ضمن رعایت فاصله گذاری مناسب در حین برگزاری نماز از نمازگزاران بخواهید هنگام حضور در مسجد از ماسک استفاده‌ نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سوزا

آخرین خبر