قابل توجه دارندگان خودرو حمل نخاله های ساختمانی

از آنجائیکه پاکیزگی و نظافت هر شهر مستلزم همکاری متقابل‌ آحاد جامعه می باشد، اما متأسفانه مشاهده‌ گردیده عده ای از رانندگان خودروهای حمل نخاله های ساختمانی با ريختن نخاله های ساختمانی در اطراف و محدوده‌ شهر سوزا سبب شده شهر چهره نازیبا به خود بگیرد.لذا از ازتاریخ انتشار این اطلاعيه در صورت‌ مشاهده تخلیه هر گونه نخاله ساختمانی در محدوده و اطراف شهر با خاطیان و رانندگان متخلف برابر قانون‌ برخورد می گردد.

روابط‌ عمومی شهرداری سوزا

آخرین خبر