درباره شهردار شهر سوزا

جناب آقای دکتر عبدالله تشه درگهانی

جناب آقای دکتر عبدالله تشه درگهانی

فعالیت خود را از 22 آذرماه سال 1399 بعنوان چهارمین شهردار سوزا آغاز نمودند .

تحصیلات : فوق لیسانس ادبیات و دانشجوی دکترای ادبیات

  • ۱۶سال سال سابقه دهیار کوشه
  • ۱سال سابقه شهردار سوزا