آشنایی با شهردارهای پر تلاش شهر سوزا

جناب آقای دکتر عبدالله تشه درگهانی

جناب آقای دکتر عبدالله تشه درگهانی

چهارمین شهردار شهر سوزا

فعالیت خود را از 22 آذرماه سال 1399

شهردار شهر سوزا

در حال حاظر
جناب آقای مهندس محمد ایرانی

جناب آقای مهندس محمد ایرانی

سومین شهردار شهر سوزا

از سال 93 تا 99

مدت مدیریت :  7 سال

سابق
جناب آقای مهندس سید مسلم هاشمی

جناب آقای مهندس سید مسلم هاشمی

دومین شهردار شهر سوزا

از سال ۸۵ تا ۹۲

مدت مدیریت :  8 سال

سابق
حاج عبدالله محمدی بوستانوئی

حاج عبدالله محمدی بوستانوئی

اولين شهردار شهر سوزا 

از شروع فعالیت  تا سال 85

مدت مدیریت :  ۵ سال

سابق