سرانه ورزش شهر سوزا افزایش می یابد

چمن مصنوعی ورزشگاه شهر سوزا

عبدالله تشه شهردار سوزا از خرید 8700متر مربع چمن مصنوعی خبر داد:


وی گفت :۷۸۰۰ مترمربع چمن خریداری شده در ورزشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی و ۱۰۰۰ متر مربع در زمین فوتسال پارک ساحلی نصب و تا چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
شهردار سوزا ضمن تشکر از مشارکت خیرین و سازمان منطقه آزاد وحمایت شورای اسلامی شهر سوزا در این پروژه ، ابراز امیدواری کرد که این ورزشگاه تا ماههای آینده مورد استفاده جوانان شهر سوزا قرار گیرد.