اطلاعیه فوری

اطلاعیه فوری

ضمن عرض سلام و ادب و احترام به اطلاع کلیه شهروندان محترم شهر سوزا می رساند ، از آنجاییکه نخاله های ساختمانی زیادی در مجاورت ساختمان و زمینهای شهر ریخته شده که این امر سبب پیدایش جانوران موذی و گزنده و به تبع آن آزار و اذیت همسایگان را بهمراه داشته و چهره شهر را نازیبا نموده است ، لذا برابر ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند شايسته است ظرف مدت 1 هفته از تاریخ 20 آذر ماه ۱۴۰۰ لغایت 25 آذرماه 1400 نسبت‌ به‌ جمع آوری کلیه مصالح اضافه و نخاله های ساختمانی خود اقدام نمایند، در صورت عدم جمع آوری ظرف مدت تعیین شده ، مراتب از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد
روابط‌ عمومی شهرداری بندر سوزا