نصب پایه های روشنایی معابر

نصب پایه های روشنایی معابر خیابان صلاح الدین ایوبی حدفاصل مسجد جامع تا شهرداری در شهر سوزا

آخرین خبر