جاذبه های گردشگری شهر سوزا

جمعه بازار

بیشتر بدانید

ساحل طلایی

بیشتر بدانید

پارک ساحلی

بیشتر بدانید
  • جاذبه های گردشگری

    هر هفته با

    جمعه بازار سوزا

    برگزاری جمعه بازار سنتی در پارک ساحلی بندر تاریخی سوزا