بازدید از استادیوم‌ ورزشی شهر سوزا

بازدید مهندس شریفی نژاد مدیر امور شهری سازمان منطقه آزاد قشم همراه اقای دکتر عبدالله تشه شهردار  و میر علی سلامی شورا شهر سوزا از استادیوم‌ ورزشی این شهر جهت آماده سازی این ورزشگاه به منظور نصب چمن مصنوعی و افتتاح این ورزشگاه جهت استفاده جوانان شهر سوزا .

در این بازید اقای میر علی سلامی تاکید بر نیاز جوانان و ورزشکاران این شهر به محل مناسب ورزشی داشتن همچین عبدالله تشته شهردار شهر سوزا بیان داشتن که شهرداری با ایجاد زیرساخت مناسب در این ورزشگاه و انجام کارهای عمرانی چون ساخت رخت کن ، رنگ آمیزی جدول ها و اماده سازی جهت نصب چمن انجام خواهد داد .

 

آخرین خبر