بازديد میدانی از پروژه های عمرانی شهر سوزا

با حضور جناب آقای مهندس ملکی مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزادقشم و عبدالله‌ تشه شهردار سوزا صورت گرفت.